Istoria Bisericii

Biserica Philadelphia a fost fondată în 1973 de pastorul George W. Galis împreună cu un grup de 35 de români imigranți. De-a lungul istoriei sale, biserica s-a întâlnit în patru clădiri diferite, în clădiră actuala funcționând din 1994. De-a lungul timpului, Biserica Philadelphia a avut trei pastori seniori: George W. Galis, Petru Lascau și Florin T. Cimpean. Biserica Philadelphia este asociată cu organizaţia Church of God cu sediul în Cleveland, TN.


Încă de la începuturile ei, biserica a devenit un colț de rai pentru românii care au fugit din România comunistă, pentru a găsi o viață nouă și libertate în Statele Unite. De-a lungul acelor ani, Biserica Philadelphia a fost un pionier în inovație, creativitate și spiritualitate. A devenit o ușă deschisă și o casă primitoare pentru mii de credincioși. Biserica Philadelphia a fost întotdeauna recunoscută pentru excelența în slujire, pentru faptul că-sa centrat pe Cuvănt, pentru atmosfera prietenoasă și viziunea ei misionară.


Biserica Philadelphia există pentru gloria lui Dumnezeu și se străduiește să ofere un loc unde necredincioșii găsesc mântuirea, iar credincioșii, consolidați prin invățătură și părtășie, devin factori de influență în biserică și societate. Viziunea noastră este să fim o biserică spirituală și relevantă în această generație, impactănd comunitatea noastră și ducând Evanghelia în jurul lumii.

Declarația Noastră De Misiune

SĂ ONORĂM PE DUMNEZEU PRIN ÎNCHINARE

SĂ-L IMITĂM PE EL PRIN SLUJIRE


SĂ DEVENIM O COMMUNITATE PRIN PĂRTĂȘIE


SĂ ÎMPLINIM MAREA TRIMITERE PRIN MISIUNE

SĂ DEVENIM CA SI EL PRIN MATURITATE

FAQ

5.

Ce sunt Rusaliile?

 

Pentecost înseamnă "cincizeci" în limba greacă, sărbătoarea săptămânilor la iudei

4.

De unde vine denumirea de Penticostal?

 

Vine de la cuvântul "pentecost", găsit in Fapte 2

3.

Când a fost fondată biserica Philadelphia?

Biserica Philadelphia a fost fondată în 1973

2.

Ce semnificație are numele Philadelphia?

Dragoste frățească

1.

De unde vine numele Philadelphia?

 

Apocalipsa 3:7-13

6.

Care sunt învățăturile cu specific Penticostal?

Botezul cu Duhul Sf
ânt și vorbirea în limbi. Penticostalismul este a doua mișcare creștină, ca mărime, după Catolicism

NOI CREDEM

În inspirația verbală a Scripturii.

În existența unui Dumnezeu etern manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


 

Că Isus Hristos este singurul Fiu, venit de la Tatăl, conceput din Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria. Credem că Isus a fost crucificat, îngropat și înviat dintre cei morți. Credem că Isus s-a înălțat la cer și astăzi stă la dreapta Tatălui, ca mijlocitor pentru oameni.

Că toți oamenii au păcătuit și au căzut din slava lui Dumnezeu, că pocăința este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii și este necesară pentru iertarea păcatelor.

Că îndreptățirea, regenerarea și nașterea din nou se obțin prin credința în sângele lui Isus Hristos.

In sfințirea care urmează nașterii din nou, prin credința în sângele lui Isus, prin Cuvănt și făcută de Duhul Sfânt.

 

Ca sfințenia este standardul de trăire a lui Dumnezeu pentru copiii Lui.

 

În botezul cu Duhul Sfânt, care are loc într-o inimă curată.

 

În vorbirea în alte limibi, așa cum este dată de Duhul, și care este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt.

 

În botezul în apă prin scufundare, toti cei care se pocăiesc trebuie botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

 

În vindecările divine, care sunt oferite tuturor prin ungerea cu untdelemn.

 

În Cina Domnului și spălarea picioarelor sfinților.

 

În a doua venire a lui Isus, înainte de începerea necazului cel mare. Mai întăi, vor învia drepții care au murit, și se vor întălni cu cei vii și cu Isus în văzduh. Apoi, Biserica răpită, va guverna pământul pentru o mie de ani.

 

În învierea trupului; pentru viață veșnică pentru cei drepți si pentru pedeapsă veșnică pentru cei răi.

P

CRESTERE PERSONALA

"Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta"

U

UNITATE

Nu este despre mine!

L

LOIALITATE

"Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este potrivit pentru Împărăţia lui Dumnezeu!"

S

SERVICIU

Oamenii siguri servesc!

E

EXCELENTA

Isus merită tot ce este mai bun!